Skrota sommarlovet!

Se där. Enbart pga rubriken var det säkert en och annan som klickade på länken. Alla tycker något om ämnet.

Igår, mitt under lärarnas sommarlov, fördes en livlig diskussion om skolans terminssystem på Twitter. Jag har länge tyckt att sommarlovet är för långt, både för lärare och elever. Under min tid som lärare hade jag i varje klass elever som fick ont i magen redan i maj för att sommarlovet närmade sig. De hade det jobbigt hemma av olika anledningar och såg inte fram emot att vara med familjen hela sommaren. Skolan är för många en trygghet som försvinner från mitten av juni till mitten av augusti. En evighet för ett barn.

Ett annat skäl är kunskapstappet som det långa sommaruppehållet medför. Lärandet behöver kontinuitet och regelbundenhet, speciellt viktigt är detta om den lärande har svårigheter. Ett två månader långt uppehåll är riktigt dåligt för elever med läs- och skrivsvårigheter t.ex. Höstterminsstarten innebär ofta att backa bandet och det tar lång tid att veva igång motorn igen.

Sommarlovet är dessutom en relik från en tid då skolan anpassade läsåret efter jordbruket. Barnen behövdes hemma under sommaren och skolan tog paus. Det är nog inte så många svenska elever som behöver vara hemma för att hjälpa till med slåttern längre… Sommarlovet ska vara ledig tid, men många barn tillbringar stor del av sitt sommarlov på fritids ändå, eftersom föräldrarna jobbar.

Missförstå mig rätt. Vila behövs. Sammanhängande vila är viktigt, både för små och stora. För att återhämta sig, för att reflektera, för att orka. Men måste skolan ha två terminer med jättelångt uppehåll mellan läsåren? Kan det inte vara bättre med tre terminer med något kortare uppehåll?
Lade av den anledningen ut följande fråga på Twitter igår:

20130801-173632.jpg

Diskussionen blev lång och livlig. Tyvärr fick vi aldrig till någon hashtag, men om du letar bland mina senaste tweets (31 juli -13 om du läser detta senare) så hittar du säkert trådarna. Vi var tämligen överens om att systemet skulle må bra av en översyn, men hur det praktiskt skulle se ut…ja, där finns ett jobb kvar att göra. Diskussionen pendlade också mellan att handla om elevens perspektiv, och lärarens. Kanske skulle även elever ges ett visst antal ”semesterdagar” att ta ut när man behöver vara ledig eller när mål uppnåtts? Kanske skulle man ha skolan öppen även under sommaren för de elever (och lärare) som vill jobba? Det blev till slut så många mentions på kort tid att mitt Twitterkonto bromsade. Jag fick ta paus emellanåt för att låta kontot hämta andan. Då är det hett.

Flera länder tillämpar redan treterminssystem och frågan om flera terminer har lyfts regelbundet i Sverige de senaste åren, det ser man på en enkel googling. Dock ej på beslutsfattande nivå, mig veterligen.

Jag tror att ett annat skolår skulle vara bra för både lärare och elever.
Vad tror du?