Talsyntes till Google Chrome

Chromebooks blir alltmer populärt bland skolor som förser sina elever med datorer. Grejen med Chromebooks är att allt görs i browsern. Det mesta går att göra på nätet numera, om än i avskalat format än så länge.

På Chromebooken kan man alltså inte installera program lokalt och det väcker frågan om talsyntes och andra verktyg som man har använt för elever som behöver stöd för läs- och skrivinlärning. Hur gör man?

Johanna Kristensson (@JoKristensson), logoped i Halmstad, har gjort en film om ett tillägg till Google Chrome som jag tycker funkar bra. Tillägget iSpeech har stöd för svenska och man kan variera läshastighet. Det är inte en lika omfattande talsyntes som exempelvis Claro Read, men den funkar. Och den är gratis.

Testa själv. Vad tycker du?

Connected learning

Det här är min övertygelse. Min grundsyn. Det jag alltid landar i när jag diskuterar modernt lärande med andra. (Det händer också att jag bollar tankar och idéer med mig själv, det är dock inte alltid lika utvecklande…) connectedlearning.tv är en sajt som bör djupläsas och funderas kring.

Connected learning är ett begrepp som förklarar hur det moderna lärandet påverkas av teknik och internet, kopplat till gamla tankar om lärande. Klassiska teorier som har åldrats med värdighet och fortfarande har bärkraft, fast i nya kläder. Connected learning vilar på att man lär bäst tillsammans med andra (Vygotskij, Siemens m fl) och att intresse och inre motivation är väldigt starka krafter för lärande. (Montessori, Dewey m fl).

Relevans. Intresse. Samarbete. Personliga lärmiljöer och lärstilar. Skapande. Feedback. Den lärande i fokus. Lärandet som pågående aktivitet, oavsett plats.
Ett litet halleluja är på sin plats, tamejtusan.

Connected Learning

Se också Charles Raben berätta om när han gjorde skillnad på riktigt med hjälp av change.org. Genom nätverkande, intresse och stark inre motivation hjälpte han en medmänniska.

Charles Raben, 9th Grade Student at Quest to Learn from Institute of Play on Vimeo.

Ikväll går filmen Skicka vidare (Pay it forward, 2000) på TV. Den handlar om en kille, Trevor, som av sin lärare får i uppdrag att förändra världen. Hans idé är att hjälpa tre personer med ett problem de inte kan övervinna själva. Dessa tre hjälper sedan varsin person ytterligare osv. Han startar en viral rörelse. Fast det här var innan internet fanns i var mans hand och ordet viral inte ingick i gemene mans vokabulär. Trevor vill förändra världen och gör det faktiskt också. Det som börjar smått, växer sig snabbt stort.
Kan inte hjälpa att se likheterna med det Charles Raben gjorde. Tänk vad Trevor i Skicka vidare hade kunnat åstadkomma med nätets hjälp.

Motivation till lärande är djupt mänskligt, inristat i vårt dna. Tekniken förstäker bara möjligheterna.
Connected learning har egentligen inget med teknik, eller ens internet, att göra. Men det blir så oerhört mycket starkare.

Människa + teknik = bra lärande
Människa + människa + teknik = bättre lärande